برچسب: نمایشگاه بورس

19 تیر 1395

نیوزهاب در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

مقدم شما را در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گرامی می‌داریم. سالن ۳۱B، غرفه ۲۰۵  پویارسانه ۲۰ تا ۲۳ تیر ماه، ۱۰ صبح تا