برچسب: روز ارتباطات و روابط عمومی

26 اردیبهشت 1401

تولد 13 سالگی نیوزهاب و روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

سال 88 اولین محصول پویارسانه به نام نیوزهاب را ارائه کردیم. نیوزهاب را ساختیم تا سازمان ها از اطلاعات و اخباری که در رسانه های

27 اردیبهشت 1395

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

جان نباشد جز خبر در آزمون هر که را افزون خبر جانش فزون هفت سال حضور در کنار شما عزیزان مایه افتخار ما است. روز