برچسب: روابط عمومی

20 اردیبهشت 1400

کمپین ابزارهای روابط عمومی

نقش روابط عمومی ساختن رابطه‌هاست. روابط عمومی برای برقراری این رابطه، نیاز به ابزار دارد. ما در اینجا تمام ابزارهای موردنیاز روابط عمومی را گردآوری

08 خرداد 1398

آچار فرانسه، همه‌کاره در جعبه ابزار روابط‌عمومی

27 اردیبهشت 1398

27 اردیبهشت ماه، روز گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی

26 اردیبهشت 1397

تولد 9 سالگی نیوزهاب و روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

23 آذر 1395

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران

19 دی 1394

تقدیر از شرکت پویارسانه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

28 مهر 1393

اهدای جایزه طلایی روابط عمومی به شرکت پویا رسانه در یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

25 دی 1392

اهدای تنـدیس حامـی ویـژه به نیـوزهـاب در دهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی‌های ایـران