برچسب: بولتن

15 شهریور 1389

چند امکان جدید در بولتن‌ساز

براساس بازخورد و درخواست کاربران محترم چند امکان جدید از امروز در بولتن‌ساز فعال شد. ۱-      دسته‌بندی اخبار: بعضی از دوستان درخواست داشتند که امکان مرتب‌سازی