تماس با ما

آدرس:

خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۰۵۱، واحد ۵، شرکت پویا‌رسانه

تلفن و فکس:

(۰۲۱) ۹۱۰۰ ۱۹ ۵۵

شماره‌های داخلی‌ شرکت:

پشتیبانی: ۱۱۱-۱۱۲
بازاریابی: ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸
مسئول دفتر: ۱۰۰