27 اردیبهشت ماه، روز گرامیداشت ارتباطات و روابط عمومی

«روابط عمومی یک شغل اداری نیست، یک شوق اداری است!»

این جمله را حمید نطقی، پدرعلم روابط عمومی ایران درباره این جایگاه شغلی گفته است. جمله‌ای کوتاه و ساده، اما روشن و پر مفهوم که می‌توان آن را تعریف دقیقی از این علم دانست. این تعریف نشان می‌دهد که با وجود دغدغه‌های فراوان شغلی، مسئولیت بالا و وظایف متعدد ، روابط عمومی جایگاهی آمیخته با تخصص، پویایی و عشق است. این سه ویژگی در کنار هم علاوه بر اینکه به آن اعتبار می‌دهند، می‌توانند چارچوب محکم موفقیت، امید و هماهنگی را برای سازمان به ارمغان ‌آورند.

مسئول روابط عمومی در شرایط سخت، با ابزارهای متفاوتی مانند استفاده از تکنولوژی، پایش اخبار و در سال‌های اخیر با پایش شبکه‌های اجتماعی، به دنبال راهی برای موفقیت‌های جدید سازمانی است. دغدغه‌ی او اما تنها منحصر به روزهای سخت نیست؛ بلکه در روزهای خوش و لحظه‌های آرام، دغدغه‌ی برگزاری درست مراسم‌ها و اجرای بی نقص برنامه‌های تدوین شده را دارد. او در این جایگاه ممکن است ناامید شود، اما طولی نمی‌کشد که انگیزه و امید را جایگزین این دلسردی می‌کند. او می‌داند که یکی از مهم‌ترین نبض‌های حیاتی سازمان از اتاقش می‌گذرد و به همین دلیل است که ایجاد نیروی محرکه برای همه‌ی کارکنان شرکت (فارغ از رده شغلی) را رسالت خود می‌داند.

27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی است. تاریخی که تنها یک مناسبت ساده‌ی حک شده در تقویم نیست؛ بلکه روزی برای شناخت این جایگاه شغلی و تقدیر از آن است. ما در نیوزهاب این روز را صمیمانه به خانواده‌ی بی شمار ارتباطات تبریک می‌گوییم و قدردان شما برای ایجاد همدلی ، عشق و هدفمندی در سازمان هستیم.