گزارش ماهنامه پیوست از شرکت پویارسانه

گزارش ماهنامه پیوست از شرکت پویارسانه

حسام اصفهانی
08 دی 1393

شرکت پویارسانه میزبان ماهنامه وزین پیوست بود.

ماهنامه پیوست طی بازدیدی که از شرکت پویارسانه داشتند، جــــار را برای معرفی در بخش “استارت آپ‌” خود برگزیده و در شماره جدید خود به شرح این بازدید پرداخته است.

نسخه کامل مـــاهنامــــه پیـوســـت را در جــار بخوانید.