گزارش تصویری

گزارش تصویری

حسام اصفهانی
11 خرداد 1389

گزارش تصویری از حضور نیوزهاب در پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک (۲۸ اردیبهشت – هتل المپیک)