چند امکان جدید در بولتن‌ساز

چند امکان جدید در بولتن‌ساز

حسام اصفهانی
15 شهریور 1389

براساس بازخورد و درخواست کاربران محترم چند امکان جدید از امروز در بولتن‌ساز فعال شد.

۱-      دسته‌بندی اخبار: بعضی از دوستان درخواست داشتند که امکان مرتب‌سازی خودکار اخباری که به بولتن افزوده‌اند مهیا شود. ما پس از بررسی چهار حالت مرتب‌سازی را ایجاد کردیم.

۲-      تعیین سایز و رنگ فونت در قسمت‌های مختلف اخبار بولتن