نیوزهاب در الکامپ

نیوزهاب در الکامپ

حسام اصفهانی
17 آذر 1390

شرکت پویا رسانه مقدم شما را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ گرامی می دارد.

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ۷، غرفه ۱۲۰

زمان: ۱۸ لغایت ۲۲ آذر / ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر