نسخه جدید بولتن‎ساز

نسخه جدید بولتن‎ساز

حسام اصفهانی
18 مهر 1389

نسخه جدید بولتن‎ساز از امروز در نیوزهاب فعال شد. امیدوارم که توانسته باشیم خواسته‎های مشترکین عزیزمان را به خوبی در آن پیاده‎سازی کنیم. این تغییرات عبارتند از: