حضور نیوزهاب در نمایشگاه الکامپ

حضور نیوزهاب در نمایشگاه الکامپ

حسام اصفهانی
23 آذر 1395

مقدم شما را در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ گرامی می‌داریم.

۲۵ تا ۲۸ آذر – نمایشگاه بین‌المللی تهران

سالن خلیج فارس (۴۴b) – طبقه دوم – غرفه ۱۰۰۴