جلدهای جدید

جلدهای جدید

حسام اصفهانی
22 مهر 1391

به منظور ایجاد جذابیت بصری بیشتر برای مشترکان و مخاطبان آن‌ها جلدهای جدید طراحی و از امروز، یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۱ در سیستم فعال شده‌اند.

برای آشنایی با نحوه‌ی تغییر جلد بولتن به این صفحه مراجعه کنید.