جـــــــار؛ برنـده ششمیـن جشنـواره وب ایـران

شـرکت پویـا رسـانه اعـلام می‌دارد،

  جــــــار در ششمین جشنواره وب ایـران، موفق به کسب تندیس بهترین سایت خبری در شاخه اطلاع رسانی و محتوا گردید.

و از این فرصت استفاده می‌کنیم تا نهایت تقدیر و سپاس خود را از کاربران عزیز جــــار و مجموعه نشریات و صاحبان محتوا اعلام داریم که همواره با پشتیبانی و همکاری بی‌شائبه خویش، ما را در راه رسیدن به این مهم یاری کرده‌اند.