تماس با ما

آدرس: خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۰۵۱، واحد ۵، شرکت پویارسانه ایرانیان

تلفن و فکس: ۸۸۷۰۵۴۸۲ – ۸۸۷۰۵۴۸۳

تماس با داخلی‌های شرکت:

پشتیبانی: ۱۱۱-۱۱۲
بازاریابی:  ۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸
مسئول دفتر:  ۱۰۱