روز مهندس گرامی باد

نوشته شده توسط حسام اصفهانی در . نوشته شده در روابط عمومی

 

مهندسان بی‌شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروزند.