روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

نوشته شده توسط نيوزهاب در . نوشته شده در روابط عمومی, نیوزهاب

نیوزهاب

جان نباشد جز خبر در آزمون

هر که را افزون خبر جانش فزون

هفت سال حضور در کنار شما عزیزان مایه افتخار ما است.

روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.